Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ : ΔΕΝ ΞΕΡΣ ΠΟΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣ ΣΙ ΠΑΤΑΕΙ;


Τι σικλιντίζισι κι ντιουσιουντίιζ ;
κόμα δεν απήκασεις ποιο παπούτς
σι πατάι; Ξιουρθώθκις πατλάκσαν φούσκις
Κι κόμμα θαμάζισι τι σιαμπουδάει;

Ζουρίσκις ξιζουρίσκις τι καρτιράς
Τι χαλέβς να πάθς κόμα για ν΄αλλάξ τα μυαλάς;
Δεν φτάν΄τόσα απούδιεις κι έπαθις κι συ
Τι καρτυράς κι συλλουιόσι θαν του γιλλάδ ψλα στ΄ γραμμή;
Του τραίνου θα σι τσιαλαπατίς κι συ του γλέπς που έρθτι
Κι στέκισι κόμμα εικί.

Κι καρτιράς του θάμα να γεν μι τουν κιρό,
Δεν ασπήκασις κόμα πως του θάμα δεν έρθιτι που μαναχότ;
Ισύ θα φκιάϊς του θάμα κι χιτς μην καρτιράς ,
Σκούμπουσι τα μανίκιας κι βγε απ΄τν΄αμπουράς.

Καλύτιρα να είσι έν΄άλουγου κι κτσό παρά γιλλάδ
διμένου να τρως απ΄του σανό.
Τ΄άλουγου κι διμένου μπουρεί να κουπαρντίς
τ΄γιλάδα κι να τ΄λύσουν , δεν θα ξιμιτίς.

Τι καρτιράς για να σκουθείς; Του ντάβανου να σι τσιουμπίς;
Κι ύστρα τι θα φκιάϊς ; θ΄αρχινίης να κουσιάϊζ ψλα χαμπλά
Γούρνις , τσιούκις , ξιουρθώθκις κάτα καλά.
Του σήκουμα γέννητι όσου είνι κιρός κι εχουμι δυνάμεις
Για πίσου κι για μπρός. Δρόμους έχ΄ανηφόρα ,
Τ΄απήκασις  αυτό; Πάτσι στα πουδάριας , δούλιψι του μυαλό.

Κι άμα έχ΄ ιμπόδια , πατέκα θα βριθεί
Να φκιάσουμι καλύτιρ κι όμουρφ΄τη ζουή.
Να λες ιγώ θα αλλάξου τουν κόσμου μαναχός
Κι τότι μη φουβάσι , θα έρθ ου λυτρουμός.
Το ποιημα αυτό εγραψα εγώ η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ εκ Σουφλίου
Στις 16 Ιούνη 2012. Email : evaggeliapap@hotmail.gr.
Μι αγάπ Βαγγιλίτσα απ΄του Σουφλί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου