Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ υλοποιεί το Έργο,
 
«Καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της συνεργασίας,της εκπαίδευσης και της δικτύωσης - BECENET»
 «BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING - BECENET»
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας»
 
 
   
Για την Ενημέρωσή σας, σας προωθούμε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου
Πληροφορίες για το Δήμο Αλεξανδρούπολης : Καδόγλου Μαριάννα
Τηλ. 2551064175, Fax : 255164214

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου